Leisure Kitchens
76 Denton Road Parow Industria  
Tel 021 933 5340
Fax 021 932 7728
info @ leisurekitchens. co. za